25
Dub

c. k.; c. a k. (německy též k.k.; k. u. k.; k. und k. nebo k. & k.)

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

Jedná se o zkratky  z období tzv. dvojí monarchie Rakousko-Uherska v letech  1867 až 1918, kdy rakouský císař zároveň vládl jako uherský král. Označují v monarchii příslušnost ke správě celé monarchie nebo k zemským správám, přitom co patřilo pod správu panovnického domu neboli oběma částem monarchie bylo označováno c.a k. (císařský a královský) německy k.u.k. ( kaiserlich und königlich).

Co náleželo zemské správě ve Vídni, tedy i Čechy a Morava bylo označováno c.k. (císařský-královský) německy k.k. kaiserlich-königlich.

Země Uherské koruny používala zkratky m.k. německy k.u.

KuK_Infanterie_1898

K.u.K. Infanteria kolem roku 1898

11
Bře

Zeměbranecké knoflíky Rakousko Uherských pluků

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

Pro jednoduché rozlišování je rovnou potřeba napsat, že zeměbranecké pluky jsou ty s číslem. Byly to jednotky u kterých si naší pradědové odbývali základní vojenskou službu. Řadové pluky čísla knoflíků neměli, lišili se od sebe barvou. Díky Pilotovi mohu přidat několik fotek do tohoto článku, pokud máte další čísla rád je doplním. Uváděné informace v článku odpovídají roku 1915, u některých jednotek mi určité informace chybí, pokud je někdo má k dispozici, rád je doplním.

Přečtěte si zbytek článku »

1
Bře

Rakousko Uhersko

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

Rakousko-Uhersko (německy Österreich-Ungarn; maďarsky Osztrák-Magyar Monarchia, oficiální název V Říšské radě zastoupená království a země a země svaté Štěpánské koruny uherské) byl státní útvar existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, který vznikl přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v únoru 1867.

Přečtěte si zbytek článku »

7
Zář

Služební stupně v císařské a královské armádě

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

general Na tomto místě dovolte nám oznámiti všemu lidu, kterak se v císařské a královské armádě jejího veličenstva císaře pána, zdobili vojenské uniformy.

Přečtěte si zbytek článku »

7
Zář

C. a K. Mocnářství

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

mocnar3Vznik říše Rakousko-Uherské

Země rakouské (Rakousy) byly nejdříve spojeny rodem habsburským po volbě Rudolfa I. za římského krále r.1273, který vstoupil do střetu s tehdy nejmocnějším panovníkem střední Evropy a zároveň nejmocnějším z kurfiřtů, českým králem Přemyslem Otakarem II., který jeho volbu neuznal, neboť o římskou korunu sám usiloval. Po několikaletém sporu ztrácí český král rakouské državy.

Přečtěte si zbytek článku »