7
Zář

C. a K. Mocnářství

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

mocnar3Vznik říše Rakousko-Uherské

Země rakouské (Rakousy) byly nejdříve spojeny rodem habsburským po volbě Rudolfa I. za římského krále r.1273, který vstoupil do střetu s tehdy nejmocnějším panovníkem střední Evropy a zároveň nejmocnějším z kurfiřtů, českým králem Přemyslem Otakarem II., který jeho volbu neuznal, neboť o římskou korunu sám usiloval. Po několikaletém sporu ztrácí český král rakouské državy.

Odkud se vzalo slovo Rakousy? V Dolních Rakousích stojí hrad Raabs, staročesky Rakús. Podle hradu nazvali Čechové okolní krajinu Rakousy. Po staletích se jméno přeneslo na celou monarchii a vznikl nový tvar Rakousko (říše), Österreich, Ostreich (východní říše).

Oficiální názvy státu: Rakousko-Uherské mocnářství, Rakousko-Uherská říše, Österreich-Ungarische Monarchie, Osztrák-Magyar monarchia
Hlavní město: Vídeň – 2 030 850 obyv. (1910)
Rozloha: 676 171 km2
Počet obyvatel: 51 390 223 (1910)
Jazyk: němčina, maďarština, čeština, srbochorvatština, polština, italština a další.
Kontinent: Evropa
Měna: rýnské zlaté, od r.1892 Koruna

V čele státu stojí jako představitel státní moci m o c n á ř, společný panovník Rakousko-Uherska. Trůn je dědičný, v první řadě pro mužské a potom, kdyby těchto nebylo, pro ženské příslušníky panovnického rodu. Císař a král uživá prediktátu ,,císařské a královské apoštolské Veličenstvo”, pak trojího (velkého, prostředního a malého) titulu.

Jeho Veličenstvo FRANTIŠEK JOSEF I.,
z Boží milosti císař Rakouský, král Český,atd. atd.
a apoštolský král Uherský, polní maršál.

Zdroj informací: autor článku, Wikipedia, členové a přátelé Memorálu Matěje Kuděje.