7
Zář

Služební stupně v císařské a královské armádě

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: C. a K. Mocnářství

general Na tomto místě dovolte nám oznámiti všemu lidu, kterak se v císařské a královské armádě jejího veličenstva císaře pána, zdobili vojenské uniformy.

Generálové

Polní maršál (Feldmarschall), hodnostní třída I.,
velí skupině armád,
roční plat 21.000 K.

Generál pěchoty,Generál jezdectva,Polní zbrojmistr(General der Infanterie,General der Kavallerie, Feldzeugmeister),
hodnostní třída III.,velí sboru, roční plat 16.800 K.

Polní podmaršálek (Feldmarschall-Leutnant),
hodnostní trída IV.,velí divizi,
roční plat 14.016 K.

Generálmajor (General-Major),
hodnostní třída V.,velí brigádě,
roční plat 11.400 K.

Vzor barevného vyložení pro 8. 28. 61. 62.pěší pluk, císařské a polní myslivce, 4. 9.dragounský pluk a zeměbranu.

Štábní důstojníci

Plukovník (Oberst),
hodnostní třída VI.,velí pluku,
roční plat 7.200 K.

Plukovník-poručík (Oberstleutnant),
hodnostní třída VII.,zástupce plukovníka a velí praporu,
roční plat 6.000 K.

Vyšší důstojníci

Major,
hodnostní třída VIII.,velí praporu,
roční plat 4.008 K.

Hejtman nebo Setník (Hauptmann) Rytmistr (Rittmeister),
hodnostní třída IX., velí rotě nebo eskadroně,
roční plat 3.000 K.

Sublaterní důstojníci

Nadporučík (Oberleutnant),
hodnostní třída X.,zástupce hejtmana nebo rytmistra a velí rotě nebo eskadroně,
roční plat 2.040 K.

Poručík (Leutnant),
hodnostní třída XI.,velí četě,
roční plat 1.680 K.

Důstojničtí aspiranti

Kadet
důstojnický zástupce
(Cadet-Offizier Stellvertreter)

Poddůstojníci a mužstvo

Šikovatel (Feldwebel) Strážmistr (Wachtmeister)
Nadmyslivec (Oberjäger)
Ohňostrůjce (Feuerwerker)

Četař
(Zugsführer)
i pro myslivce, jezdectvo a dělostřelectvo

Desátník, kaprál (Korporal)
Podmyslivec (Unterjäger)
Kaprál pro jezdectvo a dělostřelectvo

Svobodník, frajtr (Gefreiter) Závodčí (Patrouillenführer)
i pro jezdectvo
Nápředník (Oberkanonier)

Vojín, pěšák (Infanterist) Myslivec (Jäger)
Dragoun,Husar,Hulán(Dragoner,Husar,Ulan)
Dělostřelec (Kanonier)

Náklady na vojsko a válečné loďstvo v Rakousko-Uhersku v r. 1903 :

Vojsko : 355 mil. K.
Námořnictvo : 49 mil. K.
C. k. zeměbrana : 61 mil. K. (v tom četnictvo 17 mil. K.)
K. u. zeměbrana : 39 mil. K.

Celkem 504 miliónů Korun, takže každý obyvatel Rakousko-Uherska musí ročně přispívat na vojsko 9,5 K.

Řeč armádní a řeč plukovní

V rakousko-uherské armádě je jazyk velení němčina a řeč plukovní je jazykem mužstva dle národnostní většiny u pluku.

Zdroj informací: autor článku, Wikipedia, členové a přátelé Memorálu Matěje Kuděje, www.franzferdinand.cz, svejkmuseum.cz