7
Zář

Ukázka korespondence Z.M.Kuděje

Tento článek publikoval: Milan Kabrna a je v kategorii: Zdeněk Matěj Kuděj

dopis od Jaroslava Císaře

Jaroslav Císař
t.č.Stará Huť č.2
p. Čestvír

Dne 13.9.1950

Milý Matěji

Děkuji za milý Tvůj dopis a přeji Tobě brzské uzdravení. Já jsem stále nemocný, srdce nervy a regma a toulám se po vlasti české a nikde člověk zdraví nemůže najíti.

Rád bych vyhověl Tvému milému přání a poslal Ti Mariánskou Huť, ale jako vše co jsem miloval jako kdybyste se do země propadlo. V roce 1948 6. března večer o 7 hodině mě v Mariadole přepadl p. Suss asi s 5 lidmi a předložil mě nějaké ……. v nichž O.N.V. v Ledči n/S. mi nařizuje, abych Mariásl předal p.Sussovi a a ihned p-Suss vše uzamkl a páskami přelepil orazítkoval tyto, klíčky všechny si vzal do kapes, turbinu zastavil, aby světlo nešlo atd. Já odešel k lékaři, který mě poslal ihned do Poděbrad k léčení. Od té doby jsem v Mariadole nebyl, jen moje žena některé věci dala do beden a naskladnila na Zemance a uzamkala s patentním zámkem. Ale na to p.Suss nechal místnost násilým otevřít vše pootvíral a do Čáslavi na ulici mé zbytky nábytku převezli což jsem nechal uskladnit v kolně jednoho hospodáře. Všechny spisy byly v kanceláři a i Mariánská huť s ostatními knihami. Kdo si ji půjčil a neodevzdal nevím jakož i jiné moje zamilované věci už asi do mé smrti neuzřím.- Kdyby se Ti milý příteli podařilo vypátrat toho dobrodince prosím zeptej se jestli také nemá moje knihy o sklářství. Vím , že z Brodu mě p. Zach tyto do Mariadolu poslal a možná, že Jsi je tam také viděl v kanceláři.
Potud sahá má paměť a nyní už nevím nic. Myslím, že se brzo vrátíš domů a vím, že vše vždycky vypátráš tedy i tentokráte se Ti to podaří. Dnes jsem obdržel Tvůj milý dopis a ihned Ti píši, abys mohl začíti s pátráním.
Prosím srdečně pozdravuj pana primáře i ostatní vaše známé. Jakmile trochu budu zdravější, tak pojedu na Moravu na několik dních a na Slovensko. Vzpomínám si, jestli pan Šonk něco nepřevezl do Brodu, kam prý jsou ještě nějaké moje věci.
Těším se na tvoje milé řádky a buď opatrný na své zdraví, které se potom špatně vrací zpět.

Srdečně Tebe zdraví Tvůj Jaroslav Zelenka Císař

I. Prosím napiš mi kde je Ing. Lachant!

dopis pro Jaroslava Císaře :

Humpolec, Okr.nemocnice čp 20

dne 10 září 1950

Jaroslavu Císařovi,
Čáslav,
Havlíčková 138

Milý Jaroslave!
Jistě se budeš diviti, kdo Ti píše na tak nádherném papíru. Jsem to já, bývalý slavný spisovatel (jak je alespoň na deskách od Tebe psáno Matěj Z Kuděj“. Oč se mně jedná je následující. V Tvých rukou uvízl kdysi můj sklářský román, který byl pokřtěn „Mariánská Huť“. A nejen román, ale i jeho kopie, kterou jsi si ode mne vypůjčil a nevrátil více. Na tento román jsi mně vyplatil jednak v penězích, jednak v koňském mase a jiném zboží 25.000,- Kč slovy dvecet pět tisíc Kč. Byla námi dokonce napsána smlouva, jež se mně v starých papírech podařilo nalézti. Tato smlouva pozbyla oddlužením čs. spisovatelů po převratu platnosti. Vím, co jsi potom dělal, ale na tom už nyní nezáleží. Záleží mně na něčem jiném. A to buď na té kopii nebo na původním strojopise, který jsi dal, jak dobře vím svázat. Mám totiž psáti pro krajské nakladatelství studii „O sklářství na čs.vysočině“. A v tom bývalém románu je mnoho pracně sebraného materiálu právě o tomto thematu, ačkoliv nechci použíti nikterak jeho románového thematu, který by ani v nynější době nikdo nevydal. Chci z něho použít jen technických zkušeností a snad jednoho dvou příběhů, které tam staří sklářští krajánci vypravují. Za tím účelem Tě žádám, abys mně ten strojopis, ať je to originál, nebo kopie poslal. Ne abys posílal jeho majetnictví. Upomenulo by Tě krajské nakladatelství, výbory a snad dokonce i MIO, které má o vše zájem. Já Ti zároveň naproti tomu slibuji, že Ti tu Mariánskou Huť vrátím, jakmile její potřeba pomine. Slíbil bych Ti i peněžitou náhradu, ale dosud sám nevím kolik za svou práci dostanu. Výlohy atp. Ti ovšem obratem nahradím. Jsem v Humpolecké nemocnici s rozmíšenými??? nervy hypertrofií prostaty, s nízkým tlakem i teplotou, pleuritidou??? t.j. s celou sbírkou stařeckých nemocí. A bude mně letos 60 let. Uvaž to všechno a odepiš brzy. Rošternene Roštes???
Tvůj Z. Matěj Kuděj.

dopis od Petra Kolínského

Milý Matěji Matvějiči!
I písala mně madam Jančáková, žes vočasně přestěhoval do špitlíku. Může-li to bejt nějako outěcou, tak béř na vědomí, že i já jsem akorát dnes týden ze špitálu doma. Vystupoval jsem tam pohostinsky s cystou levé ledviny a tam se jim zalíbila-ta má milá ledvina-že si ji tam nechali. Domnívám se , že to je trest ža těch posledních deset let skoro úplně abstinenčního života. Začínám už sice bnýti „choděcí“, ale zatím stojí bratru za P.R.D. Za týden musím do špitlíku znovu na kontrolu a prý si mne tam zase asi týden nechají na nějaké ajiné tělesné novosti. Už se teď na to moc těším. Krmení bylo dobré a nejvíc mně chutnal ten hroznový cukr kapaný šlauchem do zadnice. Ušetřilo to alespoň žvejkání. No, a toť vše. |Mada, Janč. psala, že žes značně otráven a tak jsem si pomyslel, že takovýhle upřímně míněný pozdrav chcípáka chcípákovi může býti psychologickou útěchou. Když jo, tak bude rád, když ne, tak se taky nic nestane,viď? Moc Tě s mámou pozdravujeme a doufáme, že budeš brzy na place.

Tvůj Petr Kolínský

Praha, Košíře, Schodová 311/61

dopis pro Ant.Svěceného

Milý příteli!
Posílám Ti srdečný pozdrav z tohoto krásného kraje. Hašek je bídnej buržoust, koupil si tu „mrakodrap“. Moje adres bude nyní Z.K. Smrčná u Světlé n/Sázavou. S pěkným pozdravem Štochlovi??? i ostatnímu personálu
Tvůj ZMKuděj

Jaroslav Hašek
dopis od Mahena

Milý K. – dělá se prej z Vás (viz lístek ze Sv.Hory) zbytečná živoucí čítanka???, která se bojí o duševnízdraví druhých-napraosto zbytečně. Pro mne je Váš lístek ze Sv.Hory neslýchanou drzostí, (duševní) a ničím více. Starat se takovým podlým způsobem o svého tchána a modlit??? se dokonce za stranu čs.domova-zatím co my bavíme se naprosto nevinnou zábavou České Besedy v Kuparech??? – je věc odporě bláhová a nemístná. Ale vzhledem k tomu, že se nepolepšíte, Vám to odpouštíme, doufajíce, že jste na Sv.Hoře nezapoměl v modlitbách na svůj rozum a na všechny hříchy, které jste kdy s Haškem spáchali! Absolve Te!
Mahen (a další)

dopis pro Josefa Koláře :

Vážený pane Koláři!
Vypravovali jsme se k Vám s Panuškou , ale došli jsme jenom do Dolního Starého Města. Učitel Šinkýř nám cosi vypravoval o výletu do Zahrádky, bylo to však dosti nesouvislé, takže jsme si z toho nic nevybrali.
Dnešního dne (kdybych tak věděl kolikátého je) se ubíráme s báťuškou na Melechov, abychom se oddali životu absinentů, alespoň na tři dny a schladili tak své unavené a rozpálené hlavy ze včerejška a předvčerejška. To by tedy znamenalo, že tohoto týdne se nepodnikne již asi nic jiného. Račte si představit: Tři dny Melechov, pak dnes Leděč,-já odtud jedu do Prahy, kdež mám něco vyřizovati na dva dny. Pak zpět do Světlé. To je týden. Příštího týdne však budeme kdykoliv k dispozici.
Myslím, že bychom mohli jeti tedy příštího týdne ve čtvrtek, to jest 21.t.m. V tom smyslu se také dohodneme se Šikýřem a Jelínkem, o čemž Vás asi zpraví současně, neboť jim posílám toto psaní k potvrzení.
S přátelským pozdravem a s poručením Vaší rodině

Zdeněk Matěj Kuděj + baťuška
cestovní spol. s.r.n.o.čtvrtek 14/VII 1921 Lipnice

dopis od Ludvíka Kuby:

Prase na jedno sklapnutí

Rozhodli jsme právě nyní
že Vám pošlu tuhle svini
neb to prase nečisté
zůstalo by zajisté
skryto v našem stolku
přijměte jí bez okolků!

Milý Zdeňku!
Jsme v Plzni a tím je řečeno
vše! Těším se až se sejdeme
že se s Vámi poradíme o lite-
rární práci jistého druhu.,
Jedná se totiž o zadavení (to
po rusky) , jistého redaktora
v jistém listě! Tak na
shledanou! Váš Kuba
dopis pro Marii Panuškovou:

Tak držíme slovo a píšeme z Vlašimě, kde jsme navštívili pana doktora (kvůli našemu gsichtu??) a Suky. Otec byl povýšen na švakra, musil prohlížet malé děti a chválit je. Tem měl vztek! Jinak je tu ještě pivovar a park. Jinač jsme vzdor velikým pochodům z hospody do hospody ještě zdrávi ač je tu pivo benešovské, vlašimské atd. Zítra jdeme na Blaník. Pracujeme jek vzteklí. Vaši poutníci.
Matěj Kuděj

Děkujeme p.Šafaříkovi, který korespondenci vyhledal a M.Giacintovi, který jí vyluštil!